Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Bedrifter
08596: Hovedtall for bedrifter i industri, etter næring (SN2007) (2007 - 2015)
09016: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (K) (2007 - 2015)
08689: Hovedtall for bedrifter i industri (F) (2007 - 2015)
08595: Hovedtall for bedrifter, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe (2007 - 2015)
Bedrifter. Avslutta tidsserier
04537: Hovedtall for bedrifter i industri, etter utenlandsk eierandel og næringsområde (SN2002) (avslutta serie) (1989 - 2003)
03325: Hovedtall for bedrifter i industri, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (1999 - 2008)
03328: Bedrifter og sysselsatte i industri, etter næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe (K) (avslutta serie) (1999 - 2008)
Foretak
07427: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2007). Foreløpige tall (2007 - 2016)
08597: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2007) (2007 - 2015)
07977: Hovedtall for foretak, etter næringsområde (SN2007) og sysselsettingsgruppe (2007 - 2015)
Foretak. Avslutta tidsserier
07019: Hovedtall for foretak i industri, etter næring (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) (2007 - 2008)
Teknologigrad. Bedrifter og foretak
09609: Hovedtall for bedrifter og foretak i industri, etter teknologigrad (F) (2007 - 2015)
Fellestabeller
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken