Stortingsvalet, personar med røysterett

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11589: Stortingsval. Røysteføre, etter kjønn (1815 - 2017)
07363: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter alder og kjønn (F) (2009 - 2017)
07362: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets (K) (2009 - 2017)
07360: Stortingsvalg. Stemmeberettigede 20 år og eldre og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K) (2009 - 2017)
07369: Stortingsvalg. Førstegangsvelgere 18 år og eldre med utenlandsk opphav, etter landbakgrunn (F) (2009 - 2017)
07364: Stortingsvalg. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter alder, kjønn og landbakgrunn (2009 - 2017)
07361: Stortingsvalg. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn (F) (2009 - 2017)
09839: Stortingsval. Personar med røysterett. Utrekna tal (F) (2013 - 2017)
09853: Stortingsval. Røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter landbakgrunn og utvalde kommuna. Utrekna tal (K) (2013 - 2017)
09866: Stortingsval. Endringar i røysteføre frå førre val, etter landbakgrunn. Utrekna tal (2013 - 2017)
05319: Stortingsval. Røysteføre norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter utvalde land. Utrekna tal (2001 - 2017)
Avslutta tidsserier
05303: Stortingsvalg. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall (F) (avslutta serie) (2001 - 2009)
05223: Stortingsvalg. Stemmeberettigede. Beregnede tall (F) (avslutta serie) (2001 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken