Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05453: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall (F) (1999 - 2015)
06599: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter alder og kjønn (F) (2007 - 2015)
06598: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets (K) (2007 - 2015)
08295: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede, etter kjønn. (K) (1945 - 2015)
06595: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K) (2007 - 2015)
06596: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Førstegangsvelgere 20 år over og med utenlandsk bakgrunn, etter landbakgrunn (K) (2007 - 2015)
05497: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Beregnede tall (F) (1999 - 2015)
08703: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Utvalgte kommuner. Beregnede tall (K) (2011 - 2015)
05561: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere, etter utvalgte land. Beregnede tall (1999 - 2015)
06597: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn (F) (2007 - 2015)
10959: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn, innvandringskategori, alder, kjønn og utvalgte kommuner (K) (2011 - 2015)
06600: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter alder, kjønn og landbakgrunn (2007 - 2015)
05480: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall. Utvalgte land (1999 - 2015)
05474: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Beregnede tall (F) (1999 - 2015)
08701: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. Beregnede tall (K) (2011 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken