Næringslivstjenester, strukturstatistikk

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F) (2007 - 2015)
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
Foretak
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (2007 - 2016)
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak (2007 - 2015)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
08124: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
09532: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak (2010 - 2015)
Fellestabeller
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
Avslutta tidsserier
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2002 - 2008)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (1999 - 2001)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2002 - 2008)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2000 - 2001)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2002 - 2008)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2000 - 2001)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie) (2000 - 2001)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (1999 - 2001)
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) (2001 - 2008)
04893: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
03910: Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
04894: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
03911: Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken