Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Bedrifter
08016: Hovedtall for næringshovedområdet (SN2007). Bedrifter (F) (2007 - 2015)
08007: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
Foretak
07420: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (2007 - 2016)
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
08014: Fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (2008 - 2015)
08013: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
08012: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
Fellestabeller
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
Avslutta tidsserier
03928: Nystartede og opphørte foretak, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2001 - 2007)
03925: Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (1999 - 2008)
03927: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03914: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (1996 - 2008)
03915: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (1999 - 2008)
03931: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) (2001 - 2008)
04784: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2008)
03918: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (1998 - 2008)
03920: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (1998 - 2008)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03916: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie) (1999 - 2008)
03917: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2000 - 2008)
03922: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (1999 - 2008)
03924: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2008)
04051: Omsetning fra hovedvirksomhet, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2003)
03926: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken