Statsregnskapets inntekter og utgifter

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Årlige tall
10486: Statsregnskapet. Inntekter og utgifter i regnskapet, etter hovedpost (mill. kr) (1985 - 2016)
10487: Statsregnskapet. Inntekter og utgifter i budsjettet, etter hovedpost (mill. kr) (1991 - 2018)
11012: Statsregnskapet. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (mill. kr) (1991 - 2016)
03734: Statsregnskapet. Finansiering, etter finansobjekt (mill. kr) (1991 - 2016)
Kvartalsvise tall
03730: Statsregnskapet. Inntekter og utgifter, etter hovedpost (mill. kr) (1985K1 - 2017K3)
11013: Statsregnskapet. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (mill. kr) (1991K1 - 2017K3)
Månedlige tall
05588: Statsregnskapet. Totale inntekter og utgifter (mill. kr) (2003M01 - 2017M10)
07107: Statsregnskapet. Enkelte større inntektsposter (mill. kr) (1980M01 - 2017M10)
Avslutta tidsserier
03733: Statsregnskapet medregnet Folketrygden. Utgifter, etter programområde (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2009)
03731: Statsregnskapet medregnet Folketrygden. Utgifter, etter programområde (mill. kr) (avslutta serie) (1991K1 - 2008K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken