Småvilt- og rådyrjakt

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07514: Felte småvilt (K) (2008-2009 - 2016-2017)
03886: Felte småvilt (F) (1991-1992 - 2016-2017)
07538: Rypejegere med utbytte. Jaktkommune (K) (2008-2009 - 2016-2017)
11183: Felte rådyr, etter alder og kjønn (F) (1984-1985 - 2016-2017)
07513: Felte rådyr (K) (2008-2009 - 2016-2017)
Avslutta tidsserier
06109: Felte rådyr (F) (avslutta serie) (1927 - 1983)
05691: Felte småvilt (avslutta serie) (1971-1972 - 1991-1992)
06042: Felte småvilt (avslutta serie) (1992-1993 - 2000-2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken