Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04306: Sosial kontakt, etter kjønn og alder (prosent) (1998 - 2015)
07740: Sosial kontakt, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
08248: Sosial kontakt, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2002 - 2015)
10204: Sosial kontakt, etter kjønn og økonomisk status (prosent) (2012 - 2015)
04310: Sosial kontakt, etter kjønn og familiefase (prosent) (1998 - 2015)
04309: Sosial kontakt, etter kjønn og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
08282: Sosial kontakt, etter alder og landsdel (prosent) (1998 - 2015)
04308: Sosial kontakt, etter kjønn og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
08273: Sosial kontakt, etter alder og bostedsstrøk (prosent) (2002 - 2015)
06656: Sosial kontakt og boforhold blant barn, etter kjønn og alder (prosent) (2005 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken