Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04182: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat (dyr) (F) (2001H1 - 2017H1)
04181: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat (tonn) (F) (2001H1 - 2017H1)
05538: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt (1999K1 - 2016K4)
03549: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt (dyr) (F) (1999 - 2016)
03551: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt (tonn) (F) (1999 - 2016)
05555: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Gjennomsnittsvekt (kg) (1999K1 - 2016K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken