Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03772: Bygging og ombygging av helårs bilveier og sommerbilveier (F) (1950 - 2016)
03773: Bygging og ombygging av vinterbilveier og traktorveier (F) (1950 - 2016)
06057: Helårsbilveier og sommerbilveier. Total veilengde (km) (F) (2006 - 2017)
03771: Bygging og ombygging av skogsveier. Anleggsutgifter (1 000 kr) (F) (1950 - 2016)
05496: Skogsveier. Totale anleggsutgifter (1 000 kr) (F) (2004 - 2016)
05498: Skogsveier. Gjennomsnittlige anleggsutgifter (1 000 kr) (F) (2004 - 2016)
09009: Skogsveier. Gjennomsnittlige anleggsutgifter, etter vegtype og tilskuddstype (kr per meter) (1990 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken