Skogeiernes inntekt

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06502: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk (F) (2008 - 2015)
08975: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk, etter eiendommens størrelse (2008 - 2015)
08985: Næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere, etter størrelse på inntekta (2008 - 2015)
06508: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal (F) (2008 - 2015)
08978: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter eiendommens størrelse (2008 - 2015)
06501: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere og deres ektefeller, samboere og partnere (1 000 kr) (F) (2005 - 2015)
06504: Produktivt skogareal, etter hvor personlige skogeiere eier skog (dekar) (F) (2005 - 2015)
06496: Personlige skogeieres utdanning, etter bostedsfylke (F) (2005 - 2015)
06506: Skogavvirkning for salg, etter størrelse på produktivt skogareal og eiertype (2005 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken