Skogavvirkning for salg

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07405: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (2006M01 - 2017M09)
09242: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (2008K1 - 2017K3)
07413: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (2006 - 2016)
06216: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (F) (1996 - 2016)
08979: Avvirkning for salg (1 000 m³) (1996 - 2016)
08983: Avvirkning av industrivirke for salg, etter sortiment (1 000 m³) (2007K1 - 2017K3)
07410: Avvirkning av industrivirke for salg, etter sortiment (1 000 m³) (2006 - 2016)
11551: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) (2017K1 - 2017K3)
07412: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) (2006 - 2016)
03895: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) (1996 - 2016)
03795: Avvirkning for salg, etter treslag (m³) (K) (1996 - 2016)
03794: Bruttoverdi. Avvirkning for salg (1 000 kr) (K) (1996 - 2016)
11181: Avvirkning av vedvirke , etter virkestype (1 000 m³) (2007 - 2016)
Avslutta tidsserier
06986: Gjennomsnittspris, etter sortiment (kr per m³) (F) (avslutta serie) (1980-1981 - 1995-1996)
04454: Avvirkning for salg (1 000 m³) (avslutta serie) (1923-1924 - 1995-1996)
07406: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F) (avslutta serie) (2006K1 - 2017K1)
06966: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³) (K) (avslutta serie) (1980-1981 - 1995-1996)
03908: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag og kjøpergruppe (m³) (K) (avslutta serie) (1998 - 2014)
06395: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag og kjøpergruppe (m³) (K) (avslutta serie) (1996 - 1997)
06965: Avvirkning for salg, etter treslag og kjøpergruppe (m³) (K) (avslutta serie) (1980-1981 - 1995-1996)
06964: Avvirkning for salg, etter treslag (m³) (K) (avslutta serie) (1980-1981 - 1995-1996)
06963: Bruttoverdi. Avvirkning for salg (1 000 kr) (K) (avslutta serie) (1980-1981 - 1995-1996)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken