Sjøfiske etter laks og sjøaure

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11577: Sjøfiske. Fiskarar, fangst og reiskap (F) (2008 - 2016)
09243: Sjøfiske. Fangst, etter fiskeslag og vektklasse (K) (1993 - 2016)
07492: Fiske etter rømt oppdrettsfisk, etter vektklasse (kg) (F) (2009 - 2016)
Avslutta tidsserier
06665: Sjøfiske. Laks, etter vektklasse (F) (avslutta serie) (2003 - 2012)
04079: Sjøfiske. Fangst og gjennomsnittsvekt, etter fiskeslag (kg) (K) (avslutta serie) (1983 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken