Skattestatistikk for personer

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Inntekter og fradrag
08411: Inntektsintervall, etter kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre (1993 - 2016)
06655: Bruttoinntektsintervall, etter alder og kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum bruttoinntekt (1993 - 2016)
05838: Bruttoinntektsintervall, etter mottatt aksjeutbytte. Antall bosatte personer 17 år og eldre (1993 - 2016)
07093: Pensjonsgivende inntekt i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (1993 - 2016)
06248: Pensjonsgivende inntekt og personinntekt i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder (1993 - 2016)
05587: Aksjeutbytte mottatt - i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum utbyte (1993 - 2016)
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt (2013 - 2016)
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper (2013 - 2016)
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F) (2013 - 2016)
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (1993 - 2016)
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) (2006 - 2016)
06593: Skatt i prosent av bruttoinntekt for ulike bruttoinntektsgrupper (prosent) (1993 - 2016)
05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på trinnskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (2003 - 2016)
10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder (2003 - 2016)
08780: Toppskatt og toppskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill.kr og antall personer (2004 - 2015)
11681: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill. kr og antall personer (2016)
09855: Personer med pensjonsgivende inntekt, etter kjønn (1967 - 2016)
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue (2010 - 2016)
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt (2010 - 2016)
10566: Lønn og honorarer for bosatte personer 17 år og eldre med beløp, etter desilfordelt lønn og honorar (2009 - 2016)
10454: Skattepliktige inntekter for personer. Foreløpige tall (2011 - 2016)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) (2005 - 2016)
05748: Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Bosatte personer 17 år og eldre (F) (2003 - 2016)
09687: Hovedposter fra ligninga for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr (2009 - 2016)
08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K) (1993 - 2016)
04263: Toppskatt og toppskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) (1988 - 2015)
11680: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) (2016)
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K) (1993 - 2016)
05671: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) (1993 - 2016)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (2003 - 2016)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) (1999 - 2016)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) (2000 - 2016)
Formue og gjeld
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue (2013 - 2016)
10944: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder, alminnelig inntekt og skattepliktig nettoformue (2013 - 2016)
07287: Bankinnskudd, etter alder og kjønn. Antall, gjennomsnitt og mill.kr (1993 - 2016)
06063: Fast eiendom i utlandet, etter verdensdeler og utvalgte land. Bosatte 17 år og eldre. Antall personer med ligningsverdi og ligningsverdi (2001 - 2016)
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre (1999 - 2016)
08589: Bruttoformue, nettoformue og gjeld for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder. Antall personer og mill. kr (1993 - 2016)
08532: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for bosatte personer 17 år og eldre, etter antall personer og gjennomsnitt (2000 - 2016)
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt (1999 - 2016)
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr) (2009 - 2016)
09916: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoformue (2010 - 2016)
09935: Bruttoinntekt og formue for bosatte personer 17 år og eldre, etter desilfordelt bruttoinntekt (2010 - 2016)
05662: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (F) (1993 - 2016)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) (2005 - 2016)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (2003 - 2016)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) (1999 - 2016)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) (2000 - 2016)
09838: Ligningsverdi av bolig, etter primær/sekundærbolig og eiers alder (K) (2010 - 2016)
Skatt
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt (2013 - 2016)
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper (2013 - 2016)
10944: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder, alminnelig inntekt og skattepliktig nettoformue (2013 - 2016)
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue (2013 - 2016)
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F) (2013 - 2016)
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (1993 - 2016)
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) (2006 - 2016)
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) (2001 - 2005)
06593: Skatt i prosent av bruttoinntekt for ulike bruttoinntektsgrupper (prosent) (1993 - 2016)
05802: Formuesskatt (før nedsettelse), etter alder og kjønn. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (1997 - 2016)
05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på trinnskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (2003 - 2016)
10565: Skattefradrag for boligsparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt og alder (2003 - 2016)
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre (1999 - 2016)
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt (1999 - 2016)
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr) (2009 - 2016)
08780: Toppskatt og toppskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill.kr og antall personer (2004 - 2015)
11681: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill. kr og antall personer (2016)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F) (2005 - 2016)
09687: Hovedposter fra ligninga for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr (2009 - 2016)
10333: Formuesskatt og skattepliktig nettoformue for personer med formuesskatt. Antall personer, gjennomsnitt og totalsum (K) (2001 - 2016)
04263: Toppskatt og toppskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) (1988 - 2015)
11680: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag. Gjennomsnitt og antall for de med beløp (K) (2016)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (2003 - 2016)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B) (1999 - 2016)
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K) (1993 - 2016)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) (2000 - 2016)
Avslutta tidsserier
08879: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (2010)
08878: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall. Antall, mill.kr og gjennomsnitt (avslutta serie) (2010)
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie) (2001 - 2005)
06792: Toppskattegrunnlag og personinntekt lønn i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1993 - 2013)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) (2003 - 2013)
06055: Skattefradrag for boligparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt. Antall bosatte personer 17 år og eldre og gjennomsnittlig skattefradrag (avslutta serie) (2003 - 2012)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie) (2004 - 2013)
05658: Personinntekt fra ligninga. Antall og gjennomsnitt for de med beløp, alle personer (F) (avslutta serie) (1993 - 2013)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie) (1993 - 2013)
09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie) (2010 - 2011)
03797: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K) (avslutta serie) (1993 - 2013)
03796: Formuesposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K) (avslutta serie) (1993 - 2013)
09685: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og over. Antall og gjennomsnitt (K) (avslutta serie) (1993 - 2013)
05757: Bruttoinntektsintervall. Talet på busette personar 17 år og eldre (K) (avslutta serie) (1993 - 2008)
05584: Bruttoinntektsintervall, etter kjønn. Talet på busette personar 17 år og eldre (avslutta serie) (1993 - 2008)
05747: Lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (F) (avslutta serie) (2004)
05051: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (1993=100) (F) (avslutta serie) (1993 - 2002)
05050: Median bruttoinntekt for busette personar 17 år og over, i faste prisar (2002-kr) (K) (avslutta serie) (1993 - 2002)
05746: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie) (2003 - 2004)
05745: Skattepliktig formue og gjeld for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie) (2003 - 2004)
05744: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie) (2003 - 2004)
05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie) (2003 - 2004)
05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie) (2003 - 2008)
05599: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) (2003 - 2008)
07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie) (2005 - 2008)
05801: Formuesskatt (før nedsettelse). Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (K) (avslutta serie) (2001 - 2012)
06255: Personer med aksjeutbytte og gjennomsnittlig aksjeutbytte (F) (avslutta serie) (2005)
05586: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie) (2001 - 2008)
05585: Gjennomsnittleg gjeld, etter alder og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr), etter bosted (F) (avslutta serie) (2001 - 2008)
05592: Gjennomsnittleg renteutgifter, etter kjønn og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr), etter bosted (F) (avslutta serie) (2001 - 2008)
05591: Gjennomsnittleg gjeld, etter kjønn og eigeforhold for busette personar 17 år og eldre (kr) (F) (avslutta serie) (2001 - 2008)
07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie) (2006 - 2008)
05957: Pensjonister, etter pensjonsstatus og kjønn. Bosatte personer 17 år og eldre (avslutta serie) (1993 - 2010)
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie) (1993 - 2010)
05955: Pensjonister, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre (F) (avslutta serie) (1993 - 2010)
04521: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og eldre, antall og gjennomsnitt (F) (avslutta serie) (1993 - 2012)
08575: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for busette personar 17 år og eldre, etter talet på personar og gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) (1993 - 1999)
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie) (1993 - 2010)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken