Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
05951: Selveide boliger. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum, etter geografisk sone og boligtype (avslutta serie) (1999 - 2005)
07185: Selveide boliger. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum, etter geografisk sone og boligtype (avslutta serie) (2006 - 2007)
05953: Selveide boliger. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum, etter andelsintervall (avslutta serie) (2004 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken