Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06831: Andel samboere, gifte og ikke i samliv, etter aldersgruppe og kjønn (prosent) (1977 - 2014)
06854: Andel samboere, gifte og ikke i samliv, etter aldersgruppe (prosent) (1993-1995 - 2011-2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken