Registrert avgang av store rovdyr

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06060: Registrert avgang av store rovdyr (1846 - 2016)
03984: Registrert avgang av store rovdyr (F) (1987-1988 - 2016-2017)
06991: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt, etter forvaltningsregion (2007-2008 - 2016-2017)
Avslutta tidsserier
03985: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt (F) (avslutta serie) (1993-1994 - 2003-2004)
05741: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt (F) (avslutta serie) (2004-2005 - 2006-2007)
03527: Registrert avgang av rovfugler (K) (avsutta serie) (1987-1988 - 2012-2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken