Renter i banker og kredittforetak

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Nye utlån
10729: Renter på nye utlån, etter utlånstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
10738: Renter på nye nedbetalingslån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
10748: Renter på nye boliglån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
Utestående lån
10745: Renter på utestående utlån, etter utlånstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
10746: Renter på utestående nedbetalingslån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
07200: Renter på utestående utlån, etter långiver, utlånstype og sektor. Totaltelling (prosent) (1979K4 - 2017K3)
10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Totaltelling (2013K4 - 2017K3)
Innskudd
11018: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
11019: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Totaltelling (prosent) (2013K4 - 2017K3)
Marginer
10749: Utlånsmarginer, etter sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (2013M12 - 2017M09)
10700: Utlåns- innskudds- og rentemarginer. Totaltelling (prosent) (2013K4 - 2017K3)
10701: NIBOR og Norges Banks foliorente (prosent) (2013M12 - 2017M09)
Årsserier
08175: Bankenes utlåns- og innskuddsrenter. Totaltelling (prosent) (1980 - 2016)
Avslutta tidsserier
10747: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) (avslutta serie) (2013M12 - 2015M03)
07222: Renter på innskudd, etter innskuddstype og sektor. Totaltelling (prosent) (avslutta serie) (1979K4 - 2015K1)
07045: Finansforetakenes gjennomsnittlige veide utlånsrenter inklusive provisjoner, innskuddsrenter og rentemarginer i bankene. Utgangen av kvartalet (prosent). Norske kroner. Publikumssektorer (avslutta serie) (1979K4 - 2014K2)
09381: Pengemarkedsrente (NIBOR), styringsrenten, dagslånsrenten og bankenes rentemarginer (prosent) ved utgangen av kvartalet (avslutta serie) (1979K4 - 2014K2)
08115: Utlån, etter finansforetak, låntakersektor og rentebinding (mill. kr) (avslutta serie) (2004K1 - 2014K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken