Reiseundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04463: Personer på reise, etter kjønn og reisetype (mill. personer) (2002K1 - 2017K2)
04464: Personer på reise, etter aldersgruppe og reisetype (mill. personer) (2002K1 - 2017K2)
11268: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (2016K1 - 2017K2)
06921: Reiser, etter transportmåte og reisetype (mill. reiser) (2008K1 - 2017K2)
10140: Reiser, etter reisemål og reisetype (mill. reiser) (2013K1 - 2017K2)
05717: Reiser til utvalgte land, etter formål (1 000 reiser) (2005K1 - 2017K2)
11270: Overnattinger, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. overnattinger) (2016K1 - 2017K2)
04529: Forbruksutgifter, etter reisetype (milliarder kr) (2002 - 2016)
04491: Forbruksutgifter, etter reisetype (milliarder kr) (2002K1 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
04527: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (avslutta serie) (2002 - 2015)
04465: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (avslutta serie) (2002K1 - 2015K4)
04550: Overnattinger, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. overnattinger) (avslutta serie) (2002 - 2015)
04546: Overnattinger, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. overnattinger) (avslutta serie) (2002K1 - 2015K4)
03848: Ferieturer, etter kjønn og viktigste feriemål (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03849: Ferieturer, etter viktigste feriemål og alder (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03854: Ferieturer, etter viktigste feriemål og avreisetidspunkt (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03851: Ferieturer, etter viktigste feriemål og hovedtransportmiddel (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03855: Ferieturer, etter viktigste feriemål og husholdningsinntekt (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03853: Ferieturer, etter viktigste feriemål og innkvarteringstype (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03856: Ferieturer, etter viktigste feriemål og landsdel (bosted) (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03850: Ferieturer, etter viktigste feriemål og varighet (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03852: Ferieturer, etter viktigste feriemål og organisering (1 000 turer) (avslutta serie) (2002 - 2005)
03842: Overnattinger, etter ferieturens varighet og viktigste feriemål (1 000 overnattinger) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03801: Personer på ferietur, etter kjønn og viktigste feriemål (1 000 personer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03839: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og alder (1 000 personer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03840: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og husholdningsinntekt (1 000 personer) (avslutta serie) (2002 - 2007)
03841: Personer på ferietur, etter viktigste feriemål og landsdel (bosted) (1 000 personer) (avslutta serie) (2002 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken