Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08528: Felte villrein, etter villreinområder, alder og kjønn (1986 - 2016)
08529: Tillatt felt villrein, etter villreinområder og alder (1986 - 2016)
10820: Beregnet slaktevekt for villrein, etter alder og kjønn (F) (1986-1987 - 2016-2017)
Avslutta tidsserier
03292: Felte villrein, etter alder og kjønn (K) (avslutta serie) (1986 - 2007)
06038: Villreinjakt (F) (avslutta serie) (1889 - 2007)
03293: Tillatt felt villrein, etter alder (K) (avslutta serie) (1986 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken