Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08423: Eiendeler og gjeld overfor utlandet, etter land (mill. kr) (2005 - 2015)
07563: Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type (mill. kr) (2005 - 2015)
06169: Eiendeler og gjeld overfor utlandet, etter type (mill. kr) (2005K1 - 2016K4)
06172: Gjeld overfor utlandet, etter type (prosent) (2005K1 - 2016K4)
06168: Eiendeler overfor utlandet, etter type (prosent) (2005K1 - 2016K4)
06170: Eiendeler og gjeld overfor utlandet, etter type (prosent) (2005K1 - 2016K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I nokre tilfelle finnest det eldre tal i arkivet til statistikkenGå til alle publiseringar av statistikken