Næringsoppgaver og hjelpevirksomhet for finansielle foretak (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
06183: Regnskapsstatistikk for andre finansielle foretak og hjelpevirksomhet for finansielle foretak. Resultatregnskapstall fra næringsoppgaven, etter sektor og næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2007)
06171: Regnskapsstatistikk for andre finansielle foretak og hjelpevirksomhet for finansielle foretak. Utvalgte balansetall fra næringsoppgaven, etter sektor og næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken