Produsentprisindeksen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07097: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000M01 - 2017M10)
07098: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (2000 - 2016)
07199: Spotpris metaller (1990M01 - 2017M10)
07201: Spotpris metaller (1990 - 2016)
Avslutta tidsserier
03224: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) (2000M12 - 2008M12)
03754: Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) (2001 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken