Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04596: Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (2000=100) (avslutta serie) (1996H1 - 2007H2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken