Leseferdigheter og tallforståelse

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10199: Leseferdigheter og tallforståelse i den norske voksenbefolkningen, etter alder, ferdighetsnivå og målemetode (prosent) (2012)
10201: Leseferdighet og tallforståelse i den norske voksenbefolkningen, etter kjønn, ferdighetsnivå og målemetode (prosent) (2012)
10202: Leseferdighet og tallforståelse i den norske voksenbefolkningen, etter utdanningsnivå, ferdighetsnivå og målemetode (prosent) (2012)
10203: Gjennomsnittlig ferdighetsskår i den norske voksenbefolkningen, etter kjønn, alder og målemetode (2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken