Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07493: Pensjonskasser. Balanse (mill. kr) (2002 - 2016)
07494: Pensjonskasser. Resultatregnskap (mill. kr) (2002 - 2016)
10180: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (2002 - 2016)
Avslutta tidsserier
04164: Pensjonskasser. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2007)
08148: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2011)
04166: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2007)
04165: Pensjonskasser. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken