Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10945: Pengemengden M1, M2 og M3 (2008M01 - 2017M09)
10946: Basispengemengden M0 (mill. kr) (2008M01 - 2017M09)
10947: Pengemengden M3, etter finansobjekt (mill. kr) (2008M01 - 2017M09)
10948: Pengemengden M3, sesongjustert, etter eiersektor (2008M01 - 2017M09)
10949: Pengemengden M1, M2 og M3, etter eiersektor (2008M01 - 2017M09)
10993: SDDS, nettofordringer i pengemengden M3 (mill. kr) (2008M01 - 2017M09)
Avslutta tidsserier
08253: Pengemengden (M0, M1, M2) (avslutta serie) (1995M12 - 2015M03)
08189: Basispengemengden (M0), etter finansobjekt (avslutta serie) (1995M12 - 2015M03)
08190: Pengemengden (M2), etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) (1995M12 - 2015M03)
08180: Pengemengden (M2), sesongjustert (avslutta serie) (1995M12 - 2015M03)
08191: Pengemengden (M2), etter eiersektor (avslutta serie) (1995M12 - 2015M03)
08185: Motposter til pengemengden (M2) (mill. kr) (avslutta serie) (1995M12 - 2015M03)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken