Ordreindeks for industri

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08186: Ordrestatistikk. Industri, etter næring (SN2007) og marked (2005=100) (1990K1 - 2017K3)
Avslutta tidsserier
03237: Ordrestatistikk. Industri, etter næring (SN2002) (2005=100) (avslutta serie) (1986K1 - 2008K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken