Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Deltakelse i organisasjoner
09130: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (2011 - 2017)
09131: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) (2011 - 2017)
09132: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (2011 - 2017)
09133: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (2011 - 2017)
09134: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) (2011 - 2017)
09135: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
09136: Deltakelse i organisasjoner for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
Organisasjonsmedlemskap
09137: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (2011 - 2017)
09138: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) (2011 - 2017)
09139: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (2011 - 2017)
09140: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (2011 - 2017)
09141: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) (2011 - 2017)
09142: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
09143: Organisasjonsmedlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
Religiøs tilhørighet og deltakelse
09144: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (2011 - 2017)
09145: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter landsdel (2011 - 2017)
09146: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter familiefase (2011 - 2017)
09147: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (2011 - 2017)
09148: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter økonomisk status (2011 - 2017)
09149: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (2011 - 2017)
09150: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (2011 - 2017)
Sosialt nettverk
09151: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (2011 - 2017)
09152: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) (2011 - 2017)
09153: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (2011 - 2017)
09154: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (2011 - 2017)
09155: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) (2011 - 2017)
09156: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, ettar alder og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
09157: Sosialt nettverk for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
Mellommenneskelig tillit
09158: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
09160: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter landsdel (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
09161: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter familiefase (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
09159: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
09162: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter økonomisk status (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
09163: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
09164: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (gjennomsnittsskår) (2011 - 2017)
Politisk deltakelse
09193: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (2011 - 2017)
09194: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) (2011 - 2017)
09195: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (2011 - 2017)
09196: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (2011 - 2017)
09197: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter økonomisk status (prosent) (2011 - 2017)
09198: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, ettar alder og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
09199: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2011 - 2017)
Avslutta tidsserier
05962: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
06020: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
06019: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter familiefase (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
06018: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) (1997 - 2007)
06031: Organisasjonsdeltagelse og -medlemskap for personer 16 år og over, etter sosioøkonomisk status (prosent) (avslutta serie) (2001 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken