Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10207: Omsorgsarbeid, etter kjønn og økonomisk status (2012 - 2015)
07745: Omsorgsarbeid, etter kjønn og utdanningsnivå (2002 - 2015)
04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase (2012 - 2015)
08252: Omsorgsarbeid, etter alder og utdanningsnivå (2002 - 2015)
10208: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og økonomisk status (prosent) (2012 - 2015)
07700: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og alder (2008 - 2015)
07702: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og bostedsstrøk (2008 - 2015)
07701: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) (2008)
07703: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og alder (avslutta serie) (2008)
07705: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og bostedsstrøk (avslutta serie) (2008)
07704: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) (2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken