Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07840: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2007) (1972 - 2015)
Strukturstatistikker
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
Avslutta tidsserier
10256: Hovedtall for utvinning av råolje og naturgass inkl. rørtransport (avslutta serie) (2007 - 2014)
10255: Hovedtall for tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass (avslutta serie) (2007 - 2014)
05944: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (1991 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken