Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09317: Netto petroleumsproduksjon (1000 Sm3 o.e) (avslutta serie) (1971K3 - 2014K3)
09320: Netto petroleumsproduksjon (1000 Sm3 o.e) (avslutta serie) (1971M07 - 2014M09)
09319: Netto petroleumsproduksjon (1000 Sm3 o.e) (avslutta serie) (1971 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken