Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08400: Prisen på Brent Blend (US dollar per fat) (avslutta serie) (1998U01 - 2014U46)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken