Offentlig sektor på Svalbard

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09715: Sysselsatte på Svalbard og på landsbasis, etter sektor (prosent) (2009 - 2015)
09716: Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard (mill. kr) (1993 - 2015)
09717: Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjonen av Svalbard, og som inngår i andre kapitler i statsregnskapet enn kapittel 480 Svalbardbudsjettet (mill. kr) (1997 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken