Offentlige innkjøp

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10807: Offentlige innkjøp (mill. kr) (1995 - 2015)
Avslutta tidsserier
04322: Offentlige innkjøp (mill. kr) (avslutta serier) (2004 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken