Prisindeks for nye boliger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Eneboliger
11386: Prisindeks for nye boliger (1989K1 - 2017K2)
09061: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) (1989 - 2015)
Flerbolighus
Avslutta tidsserier
03136: Prisindeks for nye eneboliger (2000=100) (avslutta serie) (1989K1 - 2009K2)
07562: Prisindeks for nye eneboliger (2015=100) (avslutta serie) (1989K1 - 2016K2)
10988: Prisindeks for nye flerboliger (2011K1 - 2016K2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken