Årlig nasjonalregnskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09170: Produksjon og inntekt, etter næring (1970 - 2016)
09842: BNP og andre hovedstørrelser (kr per innbygger) (1995 - 2016)
09189: Makroøkonomiske hovedstørrelser (1970 - 2016)
09181: Investeringer og kapitalbeholdning, etter art eller næring (1970 - 2016)
11189: Investeringer og kapitalbeholdninger, etter investeringsart og næring (1970 - 2014)
09185: Hovedtall for konsum (1970 - 2016)
09172: Konsum i husholdninger (1970 - 2016)
09187: Konsum i ideelle organisasjoner, etter formål (1970 - 2014)
09188: Konsum i offentlig forvaltning, etter formål (1970 - 2014)
09174: Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring (1970 - 2016)
07336: Eksport, etter produkt (1970 - 2016)
07337: Import, etter produkt (1970 - 2016)
09785: Årslønn, påløpt, etter næring (2008 - 2016)
09786: Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere (1970 - 2016)
10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn (2008 - 2014)
Avslutta tidsserier
10260: Sysselsatte personer, etter næring (avslutta serie) (1900 - 1969)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I noen tilfeller finnes det eldre tall i statistikkens arkivGå til alle publiseringer av statistikken