Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10793: Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn (2014 - 2016)
10794: Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, kjønn og foreldrenes utdanningsbakgrunn (F) (2014 - 2016)
07167: Elever ved nasjonale prøver 5. trinn, etter prøve, mestringsnivå og trinnstørrelse (prosent) (2007 - 2016)
07170: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, innvandringskategori/landbakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) (2007 - 2016)
09818: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn (prosent) (2011 - 2016)
07161: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) (F) (2007 - 2016)
07168: Elever ved nasjonale prøver, etter klassetrinn, prøve, mestringsnivå, sentralitet og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) (2007 - 2016)
08558: Elever ved nasjonale prøver, etter prøve og mestringsnivå 8. trinn, prøve og mestringsnivå 5. trinn og foreldrenes utdanningsnivå (prosent) (F) (2010 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken