Mattilsynet - StatRes (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
09071: StatRes. Mattilsynet. Ressursinnsats (avslutta serie) (2009 - 2013)
09087: StatRes. Mattilsynet. Aktiviteter og tjenester. Kontroller, andre tilsyn (avslutta serie) (2009 - 2013)
09088: StatRes. Mattilsynet. Aktiviteter og tjenester. Regelverksutvikling (avslutta serie) (2009 - 2013)
09094: StatRes. Mattilsynet. Aktiviteter og tjenester. Overvåking og kartlegging (prøver) (avslutta serie) (2009 - 2013)
09069: StatRes. Mattilsynet. Antall utførte tilsyn, etter tilsynsområde (avslutta serie) (2009 - 2013)
09091: StatRes. Mattilsynet. Resultater. Kommunisere og veilede (avslutta serie) (2009 - 2013)
09092: StatRes. Mattilsynet. Resultater. Overvåkning og kartleggingsprøver. Prøver som avdekker sykdom, skadedyr og fremmedstoffer (prosent) (avslutta serie) (2009 - 2013)
09093: StatRes. Mattilsynet. Resultater. Regelverksutvikling (prosent) (avslutta serie) (2009 - 2013)
09089: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer. Dyrehelse. Besetninger med funn av sykdom (avslutta serie) (2009 - 2013)
09090: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer. Fiskehelse. Lokaliteter med funn av sykdom (avslutta serie) (2009 - 2013)
09095: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer. Mattrygghet. Matforgiftninger der smitten har skjedd i Norge (avslutta serie) (2009 - 2013)
09070: StatRes. Mattilsynet. Relaterte indikatorer for plantehelse. Funn av planteskadegjørere (avslutta serie) (2009 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken