Landsskogtakseringen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06286: Produktivt skogareal, etter hogstklasse (1957-1964 - 2012-2016)
06287: Produktivt skogareal, etter hogstklasse, bonitetsklasse og takserte regioner (1996-2000 - 2012-2016)
06288: Produktivt skogareal, unntatt areal under forynging, etter treslag og takserte regioner (km²) (1996-2000 - 2012-2016)
06984: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) (2003-2007 - 2007-2011)
10605: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) (2008-2012 - 2012-2016)
06290: Stående kubikkmasse under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³) (1996-2000 - 2012-2016)
06289: Stående kubikkmasse under bark, og årlig tilvekst under bark, etter treslag (1 000 m³) (1933 - 2016)
06291: Årlig tilvekst under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³) (1996-2000 - 2012-2016)
08198: Totalareal, etter markslag og takserte regioner (km²) (2005-2009 - 2012-2016)
Avslutta tidsserier
06292: Skogareal. Totalareal, etter markslag og takserte regioner (km²) (avslutta serie) (1996-2000 - 2000-2004)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken