Lagerindeks for industri (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
08187: Lagerstatistikk. Industri, etter næring (SN2007) og ferdigvarer/varer i arbeid (2005=100) (avslutta serie) (1995K1 - 2010K4)
03241: Lagerstatistikk. Industri, etter næring (SN2002) (2005=100) (avslutta serie) (1995K1 - 2008K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken