Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08484: Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og type lovbrudd (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (1993 - 2016)
08485: Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (2002 - 2016)
08486: Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse og sentralitet) (F) (og lovbruddskategori -2014). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (2002 - 2016)
08487: Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (K) (og lovbruddskategori -2014). Årlig gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (2007-2008 - 2015-2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken