Lønn for ansatte i varehandel

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
07328: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie) (2009)
05202: Beregnet årslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) (avslutta serie) (1999 - 2008)
07070: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn per 1. september (avslutta serie) (2007 - 2008)
04340: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (1997 - 2008)
05201: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (1997 - 2008)
05200: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (1999 - 2008)
05163: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie) (2003 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken