Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05645: Dagpenger ved arbeidsledighet (F) (2003 - 2009)
05654: Dagpenger ved arbeidsledighet, etter dagpengebeløpets størrelse (2002 - 2009)
05446: Gjennomsnittlig lønn for ledere i aksjeselskap, etter kvartil og selskap med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner (2003 - 2006)
05450: Gjennomsnittlig lønn for ledere i aksjeselskap. Selskap med 25 lønnsforhold og over. Identiske menn og kvinner (2004 - 2006)
05619: Grunnlag for arbeidsgiveravgift, etter institusjonell sektor (mill. kr) (2000 - 2009)
05638: Kontantlønn, etter kjønn og aldersgrupper (2003 - 2009)
05449: Lønnssummer (2002 - 2009)
03811: Lønnssumsstatistikk, grunnlag for arbeidsgiveravgift (K) (2000 - 2006)
05636: Personer med tillegg i arbeidsgiveravgift (kakseskatt) (1993 - 2005)
07820: Naturalytelser, etter kjønn (2003 - 2009)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken