Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07219: Lønnsindekser, etter næring (SN2007) (2005=100) (2000K1 - 2017K2)
07235: Lønnsindekser, industri (2005=100) (2005K1 - 2017K2)
08665: Lønnsindekser, heltidsansatte i helseforetak (3. kvartal 2009=100) (2009K3 - 2016K4)
08667: Ansatte, etter næring (SN2007). Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget og antall ansatte i Virksomhets- og foretaksregisteret (2010K4 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
06787: Lønnsindekser, industri (2000=100) (avslutta serie) (1998K1 - 2008K4)
03633: Lønnsindekser, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) (1998K1 - 2008K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken