Lønn, alle ansatte

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11417: Årslønn for ansatte, etter næring (2015 - 2016)
11536: Årslønn for ansatte, etter sektor (2015 - 2016)
11418: Lønn for ansatte, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid (2015 - 2016)
11419: Lønn for ansatte, etter yrkesgruppe, sektor, næring, kjønn og arbeidstid (2015 - 2016)
11420: Lønn for ansatte, etter sektor, utdanning, næring, kjønn og arbeidstid (2015 - 2016)
11421: Lønn for ansatte, etter sektor, alder, næring, kjønn og arbeidstid (2015 - 2016)
11422: Lønn for ansatte etter region, yrkesgrupper, kjønn og arbeidstid (F) (2015 - 2016)
11423: Lønn for ansatte, etter kjønn, desil og sektor (2015 - 2016)
Avslutta tidsserier
08053: Gjennomsnittlig, median og kvartil månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
08054: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie) (2008 - 2015)
08055: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
08056: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
08057: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
08059: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, sektor, kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område (avslutta serie) (2009 - 2015)
05607: Gjennomsnittlig, median og kvartil månedsfortjeneste for heltidsansatte, etter næringshovedområde (SN2002) og kjønn (avslutta serie) (1997 - 2008)
06574: Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie) (1997 - 2008)
05218: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie) (1997 - 2008)
03837: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde og kjønn (avslutta serie) (1997 - 2008)
05220: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) (1997 - 2008)
06483: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, kjønn og sektor (avslutta serie) (1997 - 2008)
05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2003 - 2008)
06949: Gjennomsnittlig månedslønn og gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for heltidsansatte, etter næringshovedområde (avslutta serie) (2004 - 2008)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet
07654: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie) (2008 - 2015)
07656: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07657: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
07658: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07659: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07660: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07661: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
07454: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Heltidsekvivalenter, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07449: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07451: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07455: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007), kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07453: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i fiskeoppdrett
07929: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07930: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07931: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i fiskeoppdrett, etter utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07932: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting
07476: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07504: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07472: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07473: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07475: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i helseforetakene
07771: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
07767: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07770: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07815: Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2014)
07769: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i helseforetakene, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet
07728: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie) (2008 - 2015)
07730: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07731: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07732: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07733: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i industri
07651: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i industri, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07648: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07649: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07650: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07638: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
07639: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industri, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon
07597: Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07599: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07600: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
08578: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
08567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet
07819: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07816: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
08683: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn, næring og yrke (avslutta serie) (2008 - 2015)
08684: Ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn, næring (SN2007) og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid
07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
07834: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07835: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07836: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07839: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07841: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kultur, underholdning og fritid, etter næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift
07593: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07590: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07591: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07592: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i omsetning og drift av fast eiendom
07463: Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07448: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07461: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07462: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07512: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i personlige tjenester
07823: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
07824: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07825: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07826: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07828: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07829: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i personlige tjenester, etter næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i privat undervisning
07719: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter per 1. oktober, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
07721: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07722: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07723: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07724: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07725: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i privat undervisning, etter næringshovedgruppe (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i private helse- og sosialtjenester
07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07776: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07773: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07775: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og utdanningnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07785: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
07777: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private helse- , sosial- og omsorgstjenester, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i samferdsel
07716: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)
07712: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07714: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07715: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07713: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i samferdsel, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) (2008 - 2015)
07718: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i landtransport, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07734: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lufttransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07735: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i post- og distribusjonsvirksomhet, etter yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07755: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i lagring og andre tjenester tilknyttet transport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07753: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sjøtransport, etter yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i staten
08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2009 - 2015)
08569: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2009 - 2015)
08573: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2009 - 2015)
08572: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2007) (avslutta serie) (2009 - 2015)
08570: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter kjønn og næringsgruppe (SN2007) (avslutta serie) (2009 - 2015)
08571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning, etter næringsgruppe og stilling (avslutta serie) (2009 - 2014)
08574: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie) (2009 - 2014)
Avslutta tidsserier – Lønn for ansatte i varehandel
07333: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
07329: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07330: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07331: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07332: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter næring (SN2007) og yrke (avslutta serie) (2008 - 2015)
08772: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i varehandel, etter kjønn og næring (SN2007) (avslutta serie) (2009 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for tilsette i finanstenester
07464: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07465: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07466: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07467: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i finanstenester, etter næring (SN2007) og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07469: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for tilsette i kraftforsyning
07882: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og aldersgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07883: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
08690: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07886: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) (2008 - 2015)
Avslutta tidsserier – Lønn for tilsette i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd
07899: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og aldersgrupppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07897: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) (2008 - 2015)
07898: Gjennomsnittleg månadslønn for heiltidstilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) (2008 - 2015)
07900: Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent for tilsette i vatn, avlaup og renovasjon, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) (2008 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken