Eksport av laks

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03024: Eksport av fersk og frosen oppalen laks (2000U01 - 2017U19)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

I nokre tilfelle finnest det eldre tal i arkivet til statistikkenGå til alle publiseringar av statistikken