Overdragelser av landbrukseiendommer

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F) (2006 - 2016)
09004: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type omsetning og kjønn på ny eier (2006 - 2016)
08999: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter kjøpesum (F) (2006 - 2016)
07012: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer (F) (2006 - 2016)
08998: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg (kr) (F) (2006 - 2016)
08588: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter størrelsen på eid jordbruksareal og produktivt skogareal (kr) (2006 - 2016)
Avslutta tidsserier
07007: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på eid jordbruksareal (avslutta serie) (2006 - 2008)
07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie) (2006 - 2008)
07013: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter sentralitet/næringstilknytning og størrelsen på eid jordbruksareal (kr) (avslutta serie) (2006 - 2008)
07014: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter sentralitet/næringstilknytning og størrelsen på produktivt skogareal (kr) (avslutta serie) (2006 - 2008)
07015: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter størrelsen på eid jordbruksareal og produktivt skogareal (kr) (avslutta serie) (2006 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken