Landbrukseiendommer

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10206: Areal på landbrukseiendommer, etter arealklasse (K) (2015)
07056: Bygninger på landbrukseiendommer (F) (2007 - 2016)
06521: Bygninger på landbrukseiendommer (K) (2006 - 2016)
06527: Bygninger på landbrukseiendommer, etter eid jordbruksareal (2006 - 2016)
06529: Bygninger på landbrukseiendommer, etter produktivt skogareal (2006 - 2016)
06544: Bygninger på landbrukseiendommer, etter bosetting (2006 - 2016)
08087: Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunestørrelse (2008 - 2016)
06543: Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting, etter jordbruksaktivitet (2006 - 2016)
07057: Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting (F) (2007 - 2016)
06520: Landbrukseiendommer, med bebyggelse og bosetting (K) (2006 - 2016)
06526: Landbrukseiendommer, bebyggelse og bosetting, etter eid jordbruksareal (2006 - 2016)
06528: Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting, etter produktivt skogareal (2006 - 2016)
06542: Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting, etter eierforhold (2006 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken