Kvadratmeterpriser for eneboliger

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03364: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger (F) (1999 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken